خط مشي بهداست ايمني و محيط زيست شرکت حافظ گستران تنگستان

 

 

 

اين شرکت کليه فعاليت هاي خدماتي، مهندسي و آموزشي خود را بر اساس حفظ اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست انجام ميدهد. اعتقاد راسخ بر اينست که افزايش ايمني سيستم هاي مختلف عملياتي، بالا رفتن سلامت کليه پرسنل و حفاظت از محيط زيست در راستاي توسعه ي پايدار، راهگشاي مشکلات سيستم هاي طراحي، مهندسي، عملياتي، تعميراتي و آموزشي است.

 

هدف ما ارايه خدمات تخصصي جهت کاهش ريسک هاي موجود در صنايع مختلف کشور و بويژه صنعت نفت ميباشد.

 

اعتقاد پرسنل اين شرکت افزايش بهره وري، کاهش ضايعات و حوادث در فعاليتهاي صنايع ميباشد.

 

تعهدات: